LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH UNG THƯ - CHIẾN LƯỢC MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN EGFR VÀ ALK

21/11/2020 0 Bình luận

Pembrolizumab là kháng thể đơn dòng kháng PD-1 và atezolizumab là kháng thể đơn dòng kháng PD-L1 đã được Cục quản lý dược phẩm thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận sử dụng trong điều trị UTPKTBN giai đoạn tiến xa.[N Engl J Med 2012;366:2443; FDA. Approval Timeline of Active Immunotherapies]


- Nghiên cứu KEYNOTE-021 (đoàn hệ G) là một trong những nghiên cứu ngẫu nhiên đầu tiên đánh giá hiệu quả và tính an toàn của các phác đồ phối hợp liệu pháp MD với hóa trị.[Journal of Thoracic Oncology 2019;14(10): S216; Lancet Oncol. 2016;17(11):1497] Kết quả nghiên cứu đã đưa đến việc FDA phê duyệt pembrolizumab phối hợp với hóa trị bộ đôi pemetrexed/carboplatin trong điều trị bước 1 UTPKTBN tiến xa và có mô học không phải tế bào vảy vào tháng 5/2017).
- Tiếp sau đó, nghiên cứu pha III ngẫu nhiên mù đôi KEYNOTE-189 đã được thực hiện và một lần nữa khẳng định lợi ích cải thiện sống còn toàn bộ (OS) và sống không bệnh tiến triển (PFS) của phác đồ pembrolizumab phối hợp pemetrexed/carboplatin trên đối tượng bệnh nhân này.[N Engl J Med 2018;378:2078]
- Nghiên cứu ngẫu nhiên pha III KEYNOTE-407 đã ghi nhận lợi ích kéo dài đáng kể thời gian OS và PFS khi phối hợp pembrolizumab với hóa trị bộ đôi carboplatin và paclitaxel hoặc nab-paclitaxel. [N Engl J Med 2018;379:2040] Kết quả này đưa đến việc FDA phê duyệt sử dụng trên bệnh nhân UTPKTBN tiến xa và có kiểu mô bệnh học tế bào vảy chưa từng điều trị trước đó vào tháng 10/2018.

Nguồn: mims.com

Tags :

Sức khỏe Tin tức

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: