NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CẤU TRÚC VI RÚT VIÊM GAN C HIỆN NAY

19/02/2019 0 Bình luận

Những hiểu biết về virus viêm gan C          

 Hình thái

Vi rút viêm gan C dưới kính hiển vi có hình cầu, hình que hoặc hình đa diện kích thước nhỏ.

Cấu trúc gây bệnh

Cấu tạo của virus bao gồm: Lõi chứa vật chất di truyền RNA, nhân core, màng vỏ, gai glycoprotein.

Bộ gen của HCV

Bộ gen của vi rút viêm gan C chứa vật chất di truyền là RNA, có tính phân cực dương, bao quanh bởi một màng protein có chức năng bảo vệ tạo hình đa diện đều, kích thước của một chuỗi đơn RNA (+) là 9,6kb. Giống như các chuỗi RNA dương của các loại vi rút khác, bộ gien của vi rút viêm gan C cũng mang vai trò như một RNA thông tin ( mRNA) truyền đạt thông tin di truyền của vi rút. (4,7)

Tổ chức bộ gien của HCV bao gồm 2 vùng như sau:

Vùng cấu trúc mã hóa cho các protein cấu trúc gồm:

- Gen C mã hóa cho protein nuclecapsit p22 làm nhiệm vụ gắn với RNA tạo nuclecapsit.

- Gen E1 mã hóa cho glycoprotein vỏ ngoài p33

- Gen E2 mã hóa cho protein vỏ ngoài gp70

Vùng không cấu trúc mã hóa cho các protein không cấu trúc bao gồm:

- Gen NS2 mã hóa cho protein gắn vào màng (p23).

- Gen NS3 mã hóa cho proteaza và helicaza (p72).

- Gen NS4 được chia thành NS4A mã hóa cho protein p8 và NS4B mã hóa

cho protein p27.

- Gen NS5 được chia thành NS5a mã hóa cho replicaza và NS5b mã hóa cho

ARN-Polymeraza phụ thuoc ARN cân cho quá trình sao chép.

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: